ระบบพิสูจน์ตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

กรุณาเข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้งาน
การเข้าใช้งานผ่าน web portal
เชื่อมต่อด้วย Windows 10
เชื่อมต่อด้วย Android

หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาในการใช้บริการ (เบื้องต้น) ติดต่อได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม โทร 0-4253-2477-8 ต่อ 1040 ครับ