หน้าหลัก » ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

Student Registration

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครขอใช้บริการเครือข่ายสำหรับ นักศึกษา
 
เลขประจำตัวประชาชน : * เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (Citizen ID) หรือ Passport ID [ตรวจสอบล็อกอินระบบบริการการศึกษา]
รหัสนักศึกษา:
รหัสผ่าน :
   
ยืนยันรหัสผ่าน :