หน้าหลัก » ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

Registration

แบบฟอร์มการสมัครขอใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
 
เลขประจำตัวประชาชน : * เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (Citizen ID) หรือ Passport ID [ตรวจสอบจากระบบบริการการศึกษา]
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
ยืนยันรหัสผ่าน :