หน้าหลัก » ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

Staff Registration

แบบฟอร์มการสมัครขอใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัย
 
เลขประจำตัวประชาชน : * เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (Citizen ID) หรือ Passport ID [ตรวจสอบล็อกอินระบบบริการการศึกษา]
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
ยืนยันรหัสผ่าน :